1. Quy trình đóng học phí

 • Học viên sau khi đăng ký sẽ chuyển khoản cọc chỗ (slot) trong khóa học là 1.000.000 VND (1 triệu đồng).
 • Học phí còn lại sẽ đóng trước khi buổi học số 1 diễn ra.
 • Riczmoz sẽ báo xác nhận sau khi nhận đủ học phí của học viên.

Quy trình này áp dụng cho khóa học theo lớp (Lớp toàn diện) và khóa học 1 kèm 1.

2. Quy định trong quá trình học

 • Khi học viên đã đăng ký học phải có trách nhiệm với việc đó.
 • Nếu học viên đã đóng cọc 1.000.000 VND (1 triệu đồng) sau đó không học, sẽ không được hoàn lại học phí.
 • Nếu học viên đã đóng đủ học phí nhưng nghỉ ngang vì bất kỳ lý do gì sẽ không được hoàn lại học phí.
 • Yêu cầu học viên không record video buổi học online nếu không được cho phép vì lý do kiến thức riêng tư.

Quy định này áp dụng cho khóa học theo lớp (Lớp toàn diện) và khóa học 1 kèm 1.

3. Cam kết của Riczmoz

 • Bắt đầu khóa học đúng như thời gian đã công bố trên website.
 • Dạy đủ và đúng lộ trình, không bớt số buổi.
 • Gửi kịp thời các thông tin ứng dụng học trực tuyến cho lớp học như Google Meet, Zoom.
 • Các kiến thức và kỹ năng dạy thực tế như các thông tin đã công bố trên website.

Cam kết này áp dụng cho khóa học theo lớp (Lớp toàn diện) và khóa học 1 kèm 1.